Pixel Creations

2021

Naš klijent

Naša uloga

  • Ideja
  • Dizajn
  • Razvoj

Team Lead

  • Ivan Žarković

Kreativni tim koji se bavi kreiranje i razvoje Minecraft mapa i skinova. Oficijalni Microsoft partner u polju razvoja za Minecraft Bedrock platformu.